Sınır Ötesi Tıbbi Yardım ve Yeryüzü Doktorları

Diğerkâmım Öyleyse Varım… İnsanı ve insanlığı kavramsal bir çerçevede tanımlamak çok kolay olmasa da medeniyet dünyamızın inşa ettiği insanı mevcudiyetinin, istikametinin, değerlerinin ve sorumluluklarının farkında olan bir varlık olarak tarif edebiliriz. Bu görü ile insani yardım çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları küresel adaletsizliği küresel vicdanla gidermeye çalışıyor. On üçüncü yılını doldurmakta olan hareket bugüne kadar dört kıtada; Türkiye, Sudan, Inguşetya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Filistin, Sierra Leone, Gana, Hindistan, Kenya, Bangladeş, Nijer,…

İnsani Yardım Sektörümüzün Geleceği ve Kızılay

Türkiye’nin ve Ulusal İnsani Yardım Sektörümüzün büyüme ve etkinliğinin artması, birbirleri ile çok boyutlu olumlu ilişkileri olan bir süreç. Bu süreçte ülke içinde ve dışında Türkiye’nin Devleti ve Milleti ile büyüme, tarihsel ve coğrafi etki alanında çok taraflı gerçek ilişkiler kurma, sahip olduğu değerlerinden hareketle ihtiyaç sahiplerine el uzatma iradesi en belirleyici unsurlar. Ülkemizin sosyal dayanışma, insani yardım, kalkınma (şenlendirme), ihtiyaç sahiplerine ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetleri sunumu gibi konularda,…

Güvenlik ve İnsancıllık Yelpazesinde Göç Politikaları

Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur desek yanılmış olmayız. Zira günümüzdeki pek çok yerleşik medeniyetin kurucu toplumları atalarının doğduğu toprakların dışına göç ederek şimdiki topraklarında yurtlanmışlardı. Göç başlığı altında incelenen kitlesel nüfus hareketleri genellikle doğal ya da beşeri afetler, üretim ve yaşam tarzı değişiklikleri, ekonomik veya politik nedenlerle oluşur. Bu hareketlerin gönüllü veya zorunlu olması, ülke içi ya da ülkeler arası olmasına göre göç farklı kavramlarla tanımlanırlar. Bu çerçevede…

2016 Dünya İnsani Zirvesi yolunda Türkiye ve İnsani Yardım Sektörü

Dünya İnsani Zirvesi-DİZ (World Humanitarian Summit,WHS) 23-24 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletlerin inisiyatifi ile küresel insani sorunların, çok boyutlu ve çok taraflı bir şekilde ele alınacağı bu zirve, özellikle 2015-sonrası insani yardım sistemi, kalkınma ve gelişmişlik hedeflerinin güncellenmesi açısından kilometre taşı niteliğinde. Zirvede uluslararası insani hukuk, insani müdahale ve yardımlar alanında 2015-sonrası gündeminin belirlenmesi ve bu alanda uluslararası hukuku ve uygulamayı güçlendirici reformların şekillendirilmesi hedeflenmektedir. BM Genel Sekreteri…