2016 Dünya İnsani Zirvesi yolunda Türkiye ve İnsani Yardım Sektörü

Dünya İnsani Zirvesi-DİZ (World Humanitarian Summit,WHS) 23-24 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletlerin inisiyatifi ile küresel insani sorunların, çok boyutlu ve çok taraflı bir şekilde ele alınacağı bu zirve, özellikle 2015-sonrası insani yardım sistemi, kalkınma ve gelişmişlik hedeflerinin güncellenmesi açısından kilometre taşı niteliğinde. Zirvede uluslararası insani hukuk, insani müdahale ve yardımlar alanında 2015-sonrası gündeminin belirlenmesi ve bu alanda uluslararası hukuku ve uygulamayı güçlendirici reformların şekillendirilmesi hedeflenmektedir. BM Genel Sekreteri…